Home בית וחוץ שוב נתקעתם בלי סולר? הכל על שירותי תדלוק בחירום

שוב נתקעתם בלי סולר? הכל על שירותי תדלוק בחירום

הסולר מניע היום לא מעט כלי רכב ומכונות שונות. היתרון הגדול של הסולר על פני נוזלי תדלוק אחרים הוא לאו דווקא המחיר אלא אי הנפיצות שלו, כלומר להבדיל מבנזין הסולר אינו מתלקח בניצוץ ובכלי רכב ומכונות שונות כאשר יש סכנת התלקחות משתמשים בסולר תחבורה. לא אחת קורה שנתקעים ללא סולר ואתם חייבים תדלוק SOS על מנת להמשיך ולהפעיל את כלי הרכב או המכונה שלכם. חשוב לדעת כי תדלוק SOS צריך להתבצע על ידי בעלי מקצוע מיומנים, לא כל חברה לאספקת סולר היא בעלת ידע של תדלוק בחירום, הסיבה לכך היא שהסולר הינו נוזל תדלוק המשמש למגוון שימושים החל מהשימוש הנפוץ ביותר שהוא  סולר תחבורה להנעת כלי רכב, סולר למשאיות, סולר למנופים סולר לתדלוק במות הרמה. בנוסף יש שימוש של סולר להסקה של בנייני מגורים, מפעלים, בתי חולים, מוסדות שונים שבהם יש גנרטורים לאספקת חשמל בחירום, אלו האחרונים הם החשובים ביותר ובעלי צורך אמיתי של תדלוק SOS ובמיוחד כאשר מדובר בבית חולים שבו יש חדרי ניתוח שחייבים אספקת חשמל רציפה. גם בתים פרטיים בהם מותקן קמין הפועל על סולר לחימום עלולים להיקלע למצב בו נגמר הסולר ושהוא הכרחי לחימום הבית.

חשוב להכיר שיש שירותי חירום לשטח עם תדלוק SOS

כלי עבודה רבים מופעלים על סולר, לא מעט מכלי עבודה ומכונות אלו נמצאות בעבודה בשטח, בין כלי עבודה אלו נכללים משאיות, מנופים, עגורנים, במות הרמה, גנרטורים ועוד. לעיתים המקומות בהם כלי הרכב נמצאים במקומות לא  נגישים כלומר ההגעה אליהם עם כלי רכב רגילים קשה עד לא אפשרית, כאשר יש מצב חירום וחייבים לתדלק את אותם מכונות יש צורך להזמין תדלוק SOS. נכון שמשאית ללא סולר אינה מוגדרת כמצב חירום אך תארו לכם מנוף באמצע ההרמה או גנרטור שמספק תאורה לילית לאתר עבודה שלם בשטח שנותר ללא סולר?, מצב חירום זה מחייב תדלוק SOS ועל כן אתם צריכים להזמין  חברה שיש לה כלי רכב ויכולות לביצוע משימה זו. אולם תידלוק חירום אינו מסתיים בכלי עבודה בשטח, יש בתי חולים שבהם אספקת החירום בחשמל מופעלת על סולר לגנרטורים, גנרטורים אלו אסור להם להיתקע ללא סולר ואם כבר קרה המקרה יש צורך להגיע אליהם בדחיפות לצורך תדלוק חירום.

החשיבות של תדלוק בחירום

נכון שברוב המכונות וכלי העבודה קיים מד סולר המורה על כמות הסולר שנותרה במיכל אבל לא תמיד אנחנו דואגים לבדוק אותו, במיוחד אם זהו גנרטור שאינו עובד באופן שוטף. יש הבדל בחשיבות התדלוק במצב חירום בין סוגי הכלים השונים, ההבדלים באים לידי ביטוי במיקום הכלי וברמת הדחיפות והנחיצות שלו כך למשל בית חולים הינו בדרגת החשיבות הגבוהה ביותר לאספקת תדלוק אס או אס, הסיבה לכך שגנרטורים לחירום הפועלים על סולר מיועדים לתת אספקת חשמל למכשירים מצילי חיים כגון מכונות הנשמה, חשמל לחדרי ניתוח וכדומה. אחריהם התור הם בניני מגורים בהם הגנרטורים מספקים חשמל בחירום למעליות וחדרי מדרגות. יש עו מקרים רבים בהם נדרש תדלוק אס או אס.